Bạn là người yêu thích vẽ vời, yêu đồ họa và yêu photoshop, bạn mới bắt đầu trải nghiệm những thú vị trên CS Photoshop, nhưng bạn đang gặp khó khăn với các Phím tắt Photoshop​, bài viết này mình xin chia sẻ các bạn về những phím tắt trong việc dùng Photoshop để các bạn có thể làm quen với công cụ vẽ tuyệt vời này. 

Chia sẻ các phím tắt trong Photoshop
Các Phím tắt trong lệnh vẽ của Photoshop

Nhóm phím tắt hệ thống FILE

 • Nhóm lệnh FileTương ứng nội dung
 • CTRL + N New Tạo File mới
 • CTRL + O Open Mở file
 • CTRL + ALT + O Open As Mở file từ Adobe Bridge
 • CTRL + W Close Đóng file
 • CTRL + S Save Lưu
 • CTRL + SHIFT + S Save As Lưu ra các dạng #
 • CTRL + ALT + S Save a Copy Lưu thêm 1 bản copy
 • CTRL + P Print In ảnh
Nhóm phím tắt F
 • Nhóm lệnh F Nội dung
 • F1 Mở trình giúp đỡ
 • F2 Cut
 • F3 Copy
 • F4 Paste
 • F5 Mở Pallete Brush
 • F6 Mở Pallete màu
 • F7 Mở Pallete Layer
 • F8 Mở Pallete Info
 • F9 Mở Pallete Action
Nhóm lệnh thao tác với Layer
 • Lệnh tắt với LAYER Tương ứng Nội dung
 • CTRL + SHIFT + N New > Layer Tạo Layer mới
 • CTRL + J New > Layer Via Copy Nhân đôi Layer
 • CTRL + SHIFT + J New > Layer Via Cut Cắt Layer
 • CTRL + G Group with Previous Tạo nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + G Ungroup Bỏ nhóm Layer
 • CTRL + SHIFT + ] Arrange > Bring to Front Chuyển Layer lên trên cùng
 • CTRL + ] Arrange > Birng to Forward Chuyển Layer lên trên
 • CTRL + [ Arrange > Send Backward Chuyển Layer xuống dưới
 • CTRL + SHIFT + [ Arrange > Send to Back Chuyển Layer xuống dưới cùng
 • CTRL + E Merge Down Ghép các Layer được chọn
 • CTRL + SHIFT + E Merge Visible Ghép tất cả các Layer
Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop
 • Nhóm phím SELECT
 • Tương ứng nội dung
 • CTRL + A All Chọn tất cả
 • CTRL + D Deselect Bỏ vùng chọn
 • CTRL + SHIFT + D Reselect Chọn lại vùng chọn
 • CTRL + SHIFT + I Inverse Nghịch đảo vùng chọn

MÌnh vừa giới thiệu tới các bạn Các Phím tắt trong lệnh vẽ của Photoshop, Chia sẻ các phím tắt trong Photoshop, Chúc các bạn thành công.

Mọi nhận xét trên website Tin Học Việt Nam sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.

Chia sẻ các phím tắt trong Photoshop


0 comments:

Post a Comment

All the comments on the website Vietnam Informatics will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave backlink to your website, as long as accompanied by comments of Management commented that it will be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.


- You are free to comment with your own words if that is your personality
- All your comments are not controlled and will be posted immediately.
- Post by the blog's author wrote this yourself, you are free to copy without due acknowledgment; blog posts by the collector, you specify the source as blogs were recorded.
- We are not responsible for your comment ...

Everyone commented on Vietnam Informatics website will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave a backlink to your website, as long as accompanied by appropriate comments, the comments will still be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.

 
Top