Sửa lỗi đăng nhập Liên Minh Huyền Thoại - Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập Lol mới nhất

Đôi khi bạn chơi lol nhưng không đăng nhập được vào máy chủ, sau đây là cách sửa lỗi khi không đăng nhập được vào máy khi nó báo không nhận được phản hồi khi đăng nhập
như hình vẽ

Sửa lỗi đăng nhập Liên Minh Huyền Thoại - Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập Lol mới nhất
Sửa lỗi đăng nhập Liên Minh Huyền Thoại - Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập Lol mới nhất

Các bạn coppy đoạn mã dưới đây vào đường dẫn sau 

Bạn mở file lol.properties trong đường dẫn (…GameData\Apps\lolVN\Air) bằng notepad và copy đoạn dưới đây để thay thế và save lại

đoạn mã:

host=prodvn.lol.garenanow.com
xmpp_server_url=chatvn.lol.garenanow.com
xmpp_accept_self_signed_cert=true
startChat=true
storeEnabled=true
enableTutorialGame=true
lobbyLandingURL=http://landinglol.garena.vn/index.php...
ladderURL=http://lienminh.garena.vn/
helpURL=http://lienminh.garena.vn/support
lq_uri=https://lqvn.lol.garenanow.com
storyPageURL=http://lienminh.garena.vn/
loadModuleChampionDetail=true


Các bạn có thể xem video hướng dẫn chi tiết Sửa lỗi đăng nhập Liên Minh Huyền Thoại - Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập Lol mới nhất Tại Đây


SỬA LỖI ĐĂNG NHẬP LOL MỚI NHẤT (Lol Login Error) || HƯỚNG DẪN SỬA LỖI LOL 2015

Hướng dẫn sửa lỗi không đăng nhập được vào LOL (lol login error) mới nhất - Sửa Lỗi Đăng Nhập LOL 2015 (lol login error fix ). Lỗi không vào được game Liên Minh Huyền Thoại LoL? ,Lỗi đăng nhập lmht ,không nhận phản hồi từ máy chủ khi đăng nhập ,Lỗi đăng nhập lol ?.không nhận phản hồi từ máy chủ khi đăng nhập
Mọi nhận xét trên website Tin Học Việt Nam sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.

Sửa lỗi đăng nhập Liên Minh Huyền Thoại - Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập Lol mới nhất


2 comments:

  1. Sửa lỗi đăng nhập Liên Minh Huyền Thoại - Hướng dẫn sửa lỗi đăng nhập Lol mới nhất

    ReplyDelete

All the comments on the website Vietnam Informatics will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave backlink to your website, as long as accompanied by comments of Management commented that it will be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.


- You are free to comment with your own words if that is your personality
- All your comments are not controlled and will be posted immediately.
- Post by the blog's author wrote this yourself, you are free to copy without due acknowledgment; blog posts by the collector, you specify the source as blogs were recorded.
- We are not responsible for your comment ...

Everyone commented on Vietnam Informatics website will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave a backlink to your website, as long as accompanied by appropriate comments, the comments will still be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.

 
Top