[Mì Gõ Đặc Biệt] Vợ Người Ta (Parody)  - Xin Lỗi!Anh Chỉ Là Thằng Bán Nhang 

Các bạn có thể xem Demo Vợ Người Ta - Phan Mạnh Quỳnh tại đây: Vợ Người Ta - Phan Mạnh Quỳnh (Đám Cưới Version)


Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ cùng nhóm Mì Gõ.

Mọi nhận xét trên website Tin Học Việt Nam sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.

[Mì Gõ Đặc Biệt] Vợ Người Ta (Parody)


0 comments:

Post a Comment

All the comments on the website Vietnam Informatics will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave backlink to your website, as long as accompanied by comments of Management commented that it will be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.


- You are free to comment with your own words if that is your personality
- All your comments are not controlled and will be posted immediately.
- Post by the blog's author wrote this yourself, you are free to copy without due acknowledgment; blog posts by the collector, you specify the source as blogs were recorded.
- We are not responsible for your comment ...

Everyone commented on Vietnam Informatics website will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave a backlink to your website, as long as accompanied by appropriate comments, the comments will still be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.

 
Top