Hướng dẫn sử dụng chức năng hiển thị biểu tượng đội tuyển CKTG 2015 trong game, Hướng dẫn sử dụng chức năng hiển thị biểu tượng đội tuyển CKTG 2015 trong game Liên Minh Huyền Thoại.

Ra mắt biểu tượng và mẫu mắt Chung Kết Thế Giới 2015
Ra mắt biểu tượng và mẫu mắt Chung Kết Thế Giới 2015 
Video Cách sử dụng chức năng hiển thị biểu tượng đội tuyển CKTG 2015 trong game Liên Minh Huyền Thoại.

Biểu tượng đội CKTG 2015
Hướng dẫn sử dụng chức năng hiển thị biểu tượng đội tuyển CKTG 2015 trong game Chi tiết xem tại bài viết --> http://bit.ly/1j6dtno
Posted by Liên Minh Huyền Thoại on 7 Tháng 10 2015

Sở hữu biểu tượng của đội tuyển mình yêu thích và thể hiện tình yêu của bạn khi bật chúng lên trong trận đấu.

1

Các biểu tượng của đội tuyển tham dự Chung Kết Thế Giới 2015 sẽ được mở bán trong Cửa Hàng như sau:
  • Biểu tượng đội tuyển: 10 RP/1 đội tuyển (tổng cộng có 16 đội tuyển)
  • Gói tổng hợp biểu tượng đội CKTG 2015: 160 RP
  • Biểu tượng Chung Kết Thế Giới 2015: 1 IP  


Mọi nhận xét trên website Tin Học Việt Nam sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.

Biểu tượng đội CKTG 2015
Hướng dẫn sử dụng chức năng hiển thị biểu tượng đội tuyển CKTG 2015 trong gameChi tiết xem tại bài viết --> http://bit.ly/1j6dtno
Posted by Liên Minh Huyền Thoại on 7 Tháng 10 2015

Hướng dẫn sử dụng chức năng hiển thị biểu tượng đội tuyển CKTG 2015 trong game Liên Minh Huyền Thoại


0 comments:

Post a Comment

All the comments on the website Vietnam Informatics will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave backlink to your website, as long as accompanied by comments of Management commented that it will be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.


- You are free to comment with your own words if that is your personality
- All your comments are not controlled and will be posted immediately.
- Post by the blog's author wrote this yourself, you are free to copy without due acknowledgment; blog posts by the collector, you specify the source as blogs were recorded.
- We are not responsible for your comment ...

Everyone commented on Vietnam Informatics website will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave a backlink to your website, as long as accompanied by appropriate comments, the comments will still be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.

 
Top