Người đầu tiên mua được iphone 6 thì bị rơi luôn
Anh chàng đầu tiên mua được iphone 6 thì bị rơi
Một chàng trai vừa mới nhận được chiếc iphone 6 từ Apple Store và được phóng viên truyền hình phỏng vấn. Trong lúc vui mừng mở chiếc hộp iphone ra cho phóng viên quay phim thì đã bị rơi xuống đất. Một kỷ niệm đáng nhớ của anh chàng này.

Mọi nhận xét trên website Tin Học Việt Nam sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.

Đập hộp iphone 6 bị rơi luôn – Unbox First iPhone 6…Dropped Crash


0 comments:

Post a Comment

All the comments on the website Vietnam Informatics will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave backlink to your website, as long as accompanied by comments of Management commented that it will be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.


- You are free to comment with your own words if that is your personality
- All your comments are not controlled and will be posted immediately.
- Post by the blog's author wrote this yourself, you are free to copy without due acknowledgment; blog posts by the collector, you specify the source as blogs were recorded.
- We are not responsible for your comment ...

Everyone commented on Vietnam Informatics website will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave a backlink to your website, as long as accompanied by appropriate comments, the comments will still be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.

 
Top