Cách cài đặt Windows 10 tự động dọn rác bộ nhớ, cách cài đặt tính năng dọn rác ổ đĩa tự động trên máy Windows 10

Bài viết hướng dẫn cách cài đặt tính năng dọn rác ổ đĩa tự động trên máy Windows 10 chỉ với vài bước đơn giản và dễ thực hiện. Sau khi cài đặt, máy tính của bạn sẽ tự động phân tích và tối ưu phân vùng hệ thống bộ nhớ.

Cách cài đặt Windows 10 tự động dọn rác bộ nhớ
Cách cài đặt Windows 10 tự động dọn rác bộ nhớ

Bước 1:
Vào Setting >  System > Trong danh sách các tùy chọn, nhấp chọn Storage > Chọn This PC. Chờ vài phút để hệ thống tiến hành quét và hiển thị thông tin những thành phần nào đang chiếm dụng không gian của phân vùng hệ thống.

Cách cài đặt Windows 10 tự động dọn rác bộ nhớ

Bước 2:
Khi quá trình kiểm tra và thống kê kết thúc, chi tiết về những thành phần trong phân vùng chính sẽ được hiển thị ra > Nhấn chọn  System and reserved. Ở đây sẽ hiển thị không gian mà các tính năng hệ thống đang “chiếm dụng” > Bây giờ bạn hãy nhấn vào nút mũi tên Quay lại (Back) và nhấn tiếp vào Apps and games để xem tình trạng sử dụng không gian lưu trữ của các ứng dụng và game mà bạn đã cài đặt > Tiến hành gỡ bỏ các ứng dụng và game không cần thiết ngay trong giao diện tùy chọn này.

Cách cài đặt Windows 10 tự động dọn rác bộ nhớ

Bước 3:
Quay lại giao diện chính > Temporary files > Xem thông tin về tình trạng dữ liệu tạm thời và dung lượng trong Recycle Bin > Nhấn Delete temporary files > Empty recycle bin >  Nhấn Yes, I’m sure sau khi kiểm tra chắc chắn vùng mình muốn dọn sạch và hoàn tất.

Cách cài đặt Windows 10 tự động dọn rác bộ nhớ

Chúc bạn thực hiện thành công!

nguồn Kaspersky

Mọi nhận xét trên website Tin Học Việt Nam sẽ được kiểm duyệt trước khi được xuất bản trên blog. Lưu ý: Nếu bạn để lại backlink về website của bạn, miễn là kèm theo nhận xét hợp lý thì nhận xét đó vẫn sẽ được chấp nhận. Nếu bạn muốn hiện mã HTML thì bạn cần chuyển đổi trước bằng công cụ phía dưới.

Cách cài đặt Windows 10 tự động dọn rác bộ nhớ


0 comments:

Post a Comment

All the comments on the website Vietnam Informatics will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave backlink to your website, as long as accompanied by comments of Management commented that it will be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.


- You are free to comment with your own words if that is your personality
- All your comments are not controlled and will be posted immediately.
- Post by the blog's author wrote this yourself, you are free to copy without due acknowledgment; blog posts by the collector, you specify the source as blogs were recorded.
- We are not responsible for your comment ...

Everyone commented on Vietnam Informatics website will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave a backlink to your website, as long as accompanied by appropriate comments, the comments will still be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.

 
Top