Sau một thời gian ra mắt phiên bản iOS 9 dành cho người dùng trên toàn thế giới thì sự than phiền của người dùng về sự ổn định và hiệu năng của nó đã xảy ra rất nhiều ở các diễn đàn, blog.  

So sánh hiệu năng giữa iOS 9 và iOS 9.1 
Tuy vậy, đây là những lỗi khá thường gặp mỗi khi Apple tiến hành nâng cấp mới cho iOS và trong thời gian sắp tới sẽ có những bản cập nhật nhỏ dành cho hệ điều hành này. Và video dưới đây là sự so sánh iOS 9 và iOS 9.1

Video so sánh hiệu năng giữa iOS 9 và iOS 9.1 


Video so sánh hiệu năng giữa iOS 9 và iOS 9.1


0 comments:

Post a Comment

All the comments on the website Vietnam Informatics will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave backlink to your website, as long as accompanied by comments of Management commented that it will be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.


- You are free to comment with your own words if that is your personality
- All your comments are not controlled and will be posted immediately.
- Post by the blog's author wrote this yourself, you are free to copy without due acknowledgment; blog posts by the collector, you specify the source as blogs were recorded.
- We are not responsible for your comment ...

Everyone commented on Vietnam Informatics website will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave a backlink to your website, as long as accompanied by appropriate comments, the comments will still be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.

 
Top