Sitemap là gì?

Site map còn được gọi là sơ đồ của một website là một danh lục liệt kê tất cả các mục thông tin trên trang web của bạn cùng sự mô tả ngắn gọn cho các mục thông tin đó. 

Nếu bạn đang tối ưu hóa website của mình thì không thể không biết đến từ này,Nói 1 cách đơn giản theo tiếng Việt Nam thì nó là sơ đồ của 1 website. Mà tác dụng của sơ đồ thì chắc chắn là để dẫn hướng chỉ đường rồi.

Site map la gi, va tai sao can Site map
Sitemap là gì? Và tại sao lại cần Sitemap?

Sitemaps có 2 loại:

  • 1 loại cho người dùng xem gọi là HTML sitemap.
  • 1 loại cho các con bọ tìm kiếm xem gọi là XML Sitemap .
Khi gửi sitemap cho các bộ máy tìm kiếm google thì phải gửi đúng XML Sitemap thì nó mới nhận được.

Cách Tạo Sitemap Xml Theo Chuẩn Google.

Hiện có rất nhiều trang tạo sitemap tự động.Mình thấy trang http://www.xml-sitemaps.com tao nhanh và chính xác.
Lời kết
Tạo XML Sitemap không tốn quá nhiều thời gian, khai báo với Google cũng rất đơn giản. Hiệu quả mà nó mang lại cho trang web của bạn cũng rất lớn.

Nên đặt đường liên kết tới sơ đồ website trên trang chính hoặc trang đầu của trang web để người dùng và con spider của Gooogle có thể tiếp cận dễ dàng.

Site map là gì? Và tại sao lại cần nó?


0 comments:

Post a Comment

All the comments on the website Vietnam Informatics will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave backlink to your website, as long as accompanied by comments of Management commented that it will be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.


- You are free to comment with your own words if that is your personality
- All your comments are not controlled and will be posted immediately.
- Post by the blog's author wrote this yourself, you are free to copy without due acknowledgment; blog posts by the collector, you specify the source as blogs were recorded.
- We are not responsible for your comment ...

Everyone commented on Vietnam Informatics website will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave a backlink to your website, as long as accompanied by appropriate comments, the comments will still be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.

 
Top