Hướng dẫn Setting – Cài đặt các thông số cơ bản của blogger / Blogspot cơ bản

Setting – Cài đặt Blogspot cơ bản
Setting – Cài đặt Blogspot cơ bản
1. Cơ bản
  • Tiêu đề: bạn có thể chỉnh sửa lại tiêu đề cũ tại đây. 
  • Địa chỉ Blog: add tên miền cho Blogspot. 
  • Mô tả trang web: hiển thị bên ngoài trang web, khác với mô tả tìm kiếm. 
  • Quyền tác giả: bạn có thể mời thêm người khác vào làm quản trị để viết bài hoặc quản lý Blogspot, hoặc khi bạn muốn chuyển sở hữu Blog cho một Email khác. 

2. Bài đăng và nhận xét:

Bạn sẽ tùy chỉnh bài đăng (ngoài phần Bố cục), chức năng bình luận trên Blog tại đây.

3. Ngôn ngữ và định dạng:

Tại đây nếu bạn muốn xuất hiện Earnings – Doanh thu bạn cần chỉnh lại Ngôn ngữ là Tiếng Anh

4. Tùy chọn và tìm kiếm:

Phần này khá quan trong đối với yếu tố về SEO, dưới đây là hướng dẫn tối ưu hóa file Robot.txt, cách chỉnh Robot.txt trong Blogspot.

Bật thẻ Mô tả : Điền khoảng 160 ký tự và sau khi bật thẻ mô trả tìm kiếm thì đồng thời tất cả các bài Post của bạn sẽ có Mô tả riêng.

Bật thẻ Mô tả Blogspot
Bật thẻ Mô tả Blogspot

Robots txt tùy chỉnh, nhấn Chỉnh sửa và điền đoạn code này

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow: User-agent: *
Disallow: /search/labels/
Disallow: /search?updated-min=
Disallow: /search?updated-max=
Disallow: /search/label/*?updated-min=
Disallow: /search/label/*?updated-max=
Allow: /
Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh, tick vào các ô trống như hình dưới đây

Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh
Thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh
5. Khác: các chức năng Nhập blog - Xuất blog - Xóa blog : bạn sẽ tìm thấy tại đây. Đặc biệt, ID của Google Alanytics được gắn vào đây.

Tất cả mọi kiến thức Blogspot không chỉ dừng lại tại đây, nhưng đó là hướng dẫn tạo Blogspot, cũng như cách tạo Blogspot cơ bản nhất dành cho người mới tập SEO, Bài viết sẽ mang lại kiến thức khái quát nhất về Blog, cũng như cách tối ưu hóa Blogspot cho SEO.


Bài 4: Setting – Cài đặt Blogspot cơ bản


0 comments:

Post a Comment

All the comments on the website Vietnam Informatics will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave backlink to your website, as long as accompanied by comments of Management commented that it will be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.


- You are free to comment with your own words if that is your personality
- All your comments are not controlled and will be posted immediately.
- Post by the blog's author wrote this yourself, you are free to copy without due acknowledgment; blog posts by the collector, you specify the source as blogs were recorded.
- We are not responsible for your comment ...

Everyone commented on Vietnam Informatics website will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave a backlink to your website, as long as accompanied by appropriate comments, the comments will still be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.

 
Top