Hướng dẫn bật/tắt phần mềm Windows Defender trên Windows 8/8.1 chi tiết bằng hình ảnh


Hướng dẫn bật/tắt phần mềm Windows Defender trên Windows 8/8.1 bằng hình ảnh.
Hướng dẫn bật/tắt phần mềm Windows Defender trên Windows 8/8.1 chi tiết bằng hình ảnh
Hướng dẫn bật/tắt phần mềm Windows Defender trên Windows 8/8.1
Bước 1: Mở gpedit.msc. Có 2 cách để mở gpedit.msc
Cách 1: Bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R sau đó nhập lệnh sau: gpedit.msc vào khung Open rồi nhấn nút OK (hoặc phím Enter)
Hướng dẫn bật/tắt phần mềm Windows Defender trên Windows 8/8.1
Hướng dẫn bật/tắt phần mềm Windows Defender trên Windows 8/8.1 chi tiết bằng hình ảnh
Cách 2: Bạn nhấn tổ hợp phím Windows + S (hoặc đưa chuột vào góc phải của thanh taskbar, sau đó chọn công cụ Search). Nhập lệnh sau vào khung tìm kiếm: gpedit.msc và chọn gpedit.msc trong kết quả tìm kiếm.
Hướng dẫn bật/tắt phần mềm Windows Defender trên Windows 8/8.1
Bước 2: Lúc này cửa sổ Local Group Policy Editor sẽ được mở, bạn nhìn sang menu bên trái chọn Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components. Sau đó nhìn sang cửa sổ bên phải nhấn đúp chuột vào dòng Windows Defender
Hướng dẫn bật/tắt phần mềm Windows Defender trên Windows 8/8.1
Bước 3: Tiếp tục nhấn đúp chuột vào dòng Turn off Windows Defender
Hướng dẫn bật/tắt phần mềm Windows Defender trên Windows 8/8.1
Bước 4: Cửa sổ Turn off Windows Defender được mở, bạn tích vào hình tròn bên cạnh dòngDisabled rồi nhấn nút Apply -> OK
Hướng dẫn bật/tắt phần mềm Windows Defender trên Windows 8/8.1
Lúc này phần mềm Windows Defender đã được tắt, để kiểm tra bạn làm như sau:
Bạn nhấn tổ hợp phím Windows + S (hoặc đưa chuột vào góc phải của thanh taskbar, sau đó chọn công cụ Search). Nhập lệnh sau vào khung tìm kiếm: defender và chọn gpedit.msc trong kết quả tìm kiếm.
Hướng dẫn bật/tắt phần mềm Windows Defender trên Windows 8/8.1
Xuất hiện thông báo Your PC isn’t being monitored because the app’s service stopped. You should restart it now là bạn đã tắt Windows Defender thành công rồi đó
Hướng dẫn bật/tắt phần mềm Windows Defender trên Windows 8/8.1
Để bật lại phần mềm Windows Defender, bạn làm tương tự từ bước 1 đến bước 4, chỉ khác là ở bước 4 thay vì bạn chọn Disabled thì bạn chọn Enabled
Chúc các bạn thành công!!!
Nguồn: Thuthuattienich

Hướng dẫn bật/tắt phần mềm Windows Defender trên Windows 8/8.1 chi tiết bằng hình ảnh


0 comments:

Post a Comment

All the comments on the website Vietnam Informatics will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave backlink to your website, as long as accompanied by comments of Management commented that it will be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.


- You are free to comment with your own words if that is your personality
- All your comments are not controlled and will be posted immediately.
- Post by the blog's author wrote this yourself, you are free to copy without due acknowledgment; blog posts by the collector, you specify the source as blogs were recorded.
- We are not responsible for your comment ...

Everyone commented on Vietnam Informatics website will be moderated before being published on the blog. Note: If you leave a backlink to your website, as long as accompanied by appropriate comments, the comments will still be accepted. If you want to display HTML code, you need to convert before using the tool below.

 
Top